Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój działań eksportowych firmy MM Studio na rynkach zagranicznych w ramach programu promocji branży meblarskiej.
Celem projektu jest promocja marki produktowej firmy MM Studio na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowych wydarzeniach gospodarczych.

Rezultatem projektu będzie stały wzrost poziomu eksportu.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-30-0118/19
Całkowita wartość projektu wynosi 436 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 370 600,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy MM Studio na rynkach zagranicznych w ramach programu promocji branży meblarskiej.
Celem projektu jest promocja marki produktowej firmy MM Studio na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowych wydarzeniach targowych.

Rezultatem projektu będzie stały rozwoju działalności eksportowej.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-30-0169/20
Całkowita wartość projektu wynosi 498300,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 423555,00 PLN